Naar inhoud

Fiscaal Informatief BVBA

Kortrijkstraat 250
8560 WEVELGEM
BelgiŽ
T 056 41 35 04
056 42 40 48

Officiële website | Contact  

Adverteer in digiforum en bereik duizenden contacten

Uw werknemers alternatief verlonen: de populairste en meest renderende technieken op een rij

Uw werknemers alternatief verlonen kan op heel wat manieren. Het boek “Zo bindt u werknemers aan uw onderneming” heeft alle alternatieve bezoldigingstechnieken samengezet. De ene bezoldigingstechniek brengt natuurlijk meer op dan de andere. Christiaan Moeskops, auteur van het boek vertelt over de populairste en meest renderende bezoldigingstechnieken.
In België zijn de drie belangrijkste technieken: de salarissplitsing, het toekennen van aandelenopties en pensioenplannen.


Salarissplitsing : meer controles én spontane communicatie vanuit het buitenland

Een salarissplitsing komt erop neer dat het salaris van een werknemer belast wordt in verschillende landen. Dit kan het geval zijn wanneer de werknemer in een ander land woont dan hij werkt, of dat hij afwisselend over verschillende landen werkt of zelfs dat hij voor verschillende werkgevers in verschillende landen werkt. Door het salaris te splitsen en in meer dan één land te belasten, verlaagt de belastingdruk voor de werknemer. In de eerste plaats omdat andere landen vaak minder belastingen over het loon heffen en in de tweede plaats omdat telkens een deel van het loon belast wordt in een bepaald land en dit deel in de laagste belastingschijven valt.
De fiscus gaat constructies van salarissplitsingen meer en meer controleren. Vorig jaar is hiervoor nog een circulaire uitgevaardigd. Daarin geeft de fiscus de opdracht aan kleinere controlekantoren om iedereen die in het buitenland werkt en een vrijstelling vraagt in België, goed te controleren. In de praktijk is de toename van de controles al voelbaar. De belastingcontroleur vraagt bewijsstukken zoals contracten, bewijzen van het aantal dagen gepresteerd in het buitenland en bewijzen van doorrekening van kosten.
Naast de toegenomen controles van de lokale controleurs op vrijstellingen in de aangifte personenbelasting, worden ook de doorrekening van kosten tussen groepsentiteiten onder de loep genomen. De salariskosten van een werknemer worden vaak tussen groepsentiteiten doorgerekend, afhankelijk van waar de werknemer (gedeeltelijk) tewerkgesteld is en voor wie hij werkt. Als de Belgische belastingadministratie ziet dat loonkosten worden doorgerekend aan een Belgische entiteit, gaat de Belgische fiscus kijken of de werknemer een economische werkgever heeft in België en of hij een deel van zijn loon in België kan belasten. Omgekeerd gebeurt dat ook, de buitenlandse fiscus gaat facturen bekijken waarop doorrekening van salariskosten staan om na te gaan of er een deel van het salaris in dat land belast moet worden.
Bovendien gaan buitenlandse belastingadministraties vaak zelf spontaan communiceren naar de Belgische fiscus. Zo heeft de Belgische fiscus reeds spontaan fiches doorgestuurd gekregen van bijvoorbeeld Duitsland omdat er in Duitsland vrijstellingen voor buitenlandse inkomsten op die fiches werden gevraagd.
Christiaan Moeskops: “Als je een deel van het loon in het buitenland laat uitbetalen, geef dat dan spontaan aan in België. In onze buurlanden zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland worden loonfiches van Belgische inwoners gewoon doorgestuurd naar België. Indien je je buitenlands beroepsinkomen niet hebt aangegeven, krijg je gegarandeerd een bericht van wijziging of kennisgeving van aanslag van ambtswege waar het bedrag opstaat dat op de buitenlandse fiche staat vermeld. Aangezien meer en meer belastingverdragen België nu toelaten om gemeentebelastingen te heffen op vrijgestelde inkomsten, is de Belgische fiscus ook meer geïnteresseerd om deze vrijgestelde inkomsten correct op te nemen in de Belgische aangiften. Om een salarissplitsing te laten werken, zijn er een aantal elementen die je goed mee in rekening moet nemen en moet plannen. In het boek worden de basisprincipes van de salarissplitsing nog eens uiteengezet en ook wanneer je een salarissplitsing kan opzetten en aan welke elementen je aandacht moet schenken om het te laten werken.”

Aandelenopties geven vaak 70% rendement

Aandelenopties toekennen blijft populair, ondanks de beursmalaise. Aandelenopties kunnen het nettorendement van een cash bonus immers verdubbelen. Van een cash bonus hou je als werknemer 30% over van wat je werkgever ervoor betaalt. Met aandelenopties kan dat rendement al snel verdubbelen naar 60 tot 70%, als het onderliggende aandeel min of meer neutraal blijft. Stijgt de waarde van het aandeel, dan kan het rendement nog veel hoger liggen.
Over the counter opties worden door de Belgische grootbanken zoals ING en KBC aangeboden. Bij dit type van opties koopt de werkgever aandelenopties bij een bank en geeft die gratis aan zijn werknemers. De werknemers worden op een forfaitair voordeel belast dat bepaald wordt op 20% van de waarde van de onderliggende aandelen (60 dagen na toekenning). De werknemers moeten de opties wel gedurende 12 maanden aanhouden voor ze ze opnieuw kunnen verkopen aan de bank. Deze geeft daar dan de marktwaarde van de opties voor, die gaat meestal hoger liggen dan de forfaitaire waarde waarop men belast is.
Aandelenopties toekennen kan je combineren met flexibel verlonen. Dit wordt in het laatste hoofdstuk van het boek besproken. Daarin wordt uitgelegd hoe je dat soort producten op een individuele basis kan toekennen, je biedt een keuze aan je werknemers. Dit is een product waar niet iedereen zit om te springen want er is wel degelijk een financieel risico. Als werkgever kan je dat ook best aangeven. Van een cash bonus hou je maar 30% over van wat de werkgever ervoor betaalt. Neem je het risico, kan je tot 70% gaan als de aandelen gelijk blijven in waarde en zelfs veel hoger als de aandelen stijgen in waarde.


Christiaan Moeskops: “Je ziet dat bedrijven bezig zijn met flexibele verloning, maar in België blijft het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht zeer moeilijk liggen. Je moet het allemaal op de juiste manier doen. Zo zijn er zijn een aantal zaken waar geen flexibiliteit mogelijk is, zoals het aantal vakantiedagen, het vakantiegeld en de dertiende maand. Wat wagens betreft zien we bijvoorbeeld wel wat flexibiliteit. Je kan bijvoorbeeld bruto salaris opgeven om een grotere bedrijfswagen te kiezen. Flexibele verloning is steeds een grote oefening en er is geen wettelijk kader dat het vergemakkelijkt. Daarom blijft het altijd een hele analyse voor we aan onze klanten groen licht kunnen geven voor een plan. Het hoofdstuk over flexibele verloning geeft een voorbeeld over hoe je flexibel kan verlonen en waar je overal rekening mee moet houden.”

Pensioenplannen: jongeren kunnen goedkoop reserves opvragen om hun hypothecaire lening af te betalen

Traditioneel gaan oudere werknemers een pensioentoezegging verkiezen boven een cash bonus. Het fiscale rendement daarop is immers veel hoger dan een cash bonus. Het nadeel ervan is dat je er pas aan kan tegen dat je 60 jaar bent. Veel jongere werknemers verkiezen daarom een cash bonus, ook al brengt het minder op, je kan tenminste onmiddellijk aan het geld en je hoeft geen 20-30 jaar meer te wachten.
Christiaan Moeskops legt uit dat dergelijke pensioenplannen toch interessant zijn voor jonge werknemers. Weinigen weten dat je de reserves die in een pensioenplan zitten, er terug uit kan halen om investeringen in onroerend goed te doen. Zonder fiscale kost. Er zijn een aantal verzekeringsmaatschappijen die dit aan een minimale kost van bijvoorbeeld een halve procent toestaan, op voorwaarde dat je investeert in een onroerend goed.
Dat onroerend goed mag ruim geïnterpreteerd worden: dat is renoveren (gevelreiniging, dakvervanging, laten schilderen) of een zwembad aanleggen. Maar ook de aankoop van elk onroerend goed binnen de Europese Economische Ruimte: een villa in Zuid-Frankrijk, een appartement aan zee, een chalet in Oostenrijk. En, wat ook meestal niet geweten is: de aflossing van hun hypothecaire lening. Jongere werknemers hebben vaak nog een hypothecaire lening, zij kunnen dan reserves eruit halen en hun hypothecaire lening afbetalen. Op die manier kunnen bedrijven vaak tot een consensus komen tussen oudere en jongere werknemers en fiscaal voordelig gaan verlonen via bijkomende pensioenopbouw.
Kosten eigen aan de werkgever: geen gelijke regels voor RSZ en fiscus
Kosten eigen aan de werkgever die worden terugbetaald aan de werknemer, zijn in principe vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. In de praktijk staan de fiscus en de RSZ niet op dezelfde lijn over welke bedragen aanvaard worden en hoe de bewijslast benaderd wordt. Integendeel.

De RSZ heeft de wet gewijzigd die nu bepaalt dat kostenvergoedingen onderworpen zijn aan RSZ tenzij de werkgever aantoont dat het kosten zijn die normaal ten laste van werkgever vallen. Fiscaal is het net omgekeerd.
Daarnaast heeft de RSZ een lijst gepubliceerd met indicaties van vergoedingen die voor de RSZ aanvaard worden als kosten eigen aan werkgever. Als je naar de lijst kijkt, zie je duidelijk dat de fiscus hogere bedragen aanvaardt dan de RSZ. Het voorafgaand akkoord dat je met de fiscus hebt over de bedragen die worden toegekend, kan de RSZ naast zich neerleggen. Omgekeerd is de fiscus niet gebonden door de bedragen die de RSZ aanvaardt.


Christiaan Moeskops: “Ik denk dat vooral vanuit RSZ-kant de druk gaat opgevoerd worden. Ik hoop dat we tot gelijke standpunten komen tussen fiscus en RSZ. Maar ik verwacht de reacties op korte termijn vooral vanuit RSZ-hoek en de kant van sociale inspecties zullen komen. Het is belangrijk dat bedrijven hun huiswerk doen en de zaken die ze uitkeren goed onderbouwen. Ze kunnen best testperiodes inlassen en gedurende een aantal maanden zoveel mogelijk bewijsstukken verzamelen. Zo kunnen ze een dossier voorbereiden voor wanneer er een controle komt.”

Sociale voordelen: een duidelijk overzicht uit het kluwen

De fiscale bronnen van de sociale voordelen zijn niet duidelijk. Er zijn enkele zaken in wetgeving gegoten zoals de ecocheques, maar voor het grootste gedeelte van de sociale voordelen moet je je baseren op een lijst in de commentaren op het wetboek inkomstenbelastingen die al jaren niet meer bijgewerkt is. In het boek heeft Christiaan heel wat sprokkelwerk verricht om op basis van allerhande parlementaire vragen en circulaires een duidelijk overzicht van de sociale voordelen te maken. U vindt bijvoorbeeld over de maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques en boekencheques duidelijk de fiscale behandeling terug. Deze volgen immers elk hun eigen fiscale regeltjes.
Er zijn heel wat ondernemingen die een waslijst aan sociale voordelen toekennen. Deze sociale voordelen lijken op het eerste zicht miniem, het gaat immers om kleine bedragen per initiatief. Bedrijven geven vaak kerstfeestjes, eindejaarsgeschenken, griepvaccins, ecocheques, voordelige maaltijden in een bedrijfsrestaurant, anciënniteitspremies, kinderopvang, toegangskaarten culturele manifestaties. Als je alle voordelen gaat optellen, kom je vaak wel aan een aanzienlijk bedrag waarin de belastingcontroleur best geïnteresseerd zou kunnen zijn. Als deze sociale voordelen dan niet gedocumenteerd zijn, staat de belastingplichtige vaak in een zwakke positie.
Christiaan Moeskops: “Ik hoop dat er op termijn een aanpassing van de commentaar op het wetboek inkomstenbelastingen komt, met duidelijke richtlijnen. Het is heel moeilijk voor de belastingplichtige om een weg te vinden in het kluwen van fiscale bronnen. Het boek is al een hulpmiddel om uit te maken wat de fiscale behandeling van een bepaald voordeel is. ”

Als u meer informatie over dit onderwerp wenst, is het boek “Zo bindt u medewerkers aan uw onderneming” een onmisbare en vlot hanteerbare gids.

Zo bindt u medewerkers aan uw onderneming
ISBN: 978 90 7704 2458
Prijs: € 35 (excl. Btw & verzendkosten)


Christiaan Moeskops is vennoot bij PricewaterhouseCoopers Tax Consultants te Brussel. Hij behaalde een licentiaatsdiploma Rechten aan de K.U.Leuven, een bijkomend graduaatsdiploma in Fiscaliteit aan de Fiscale Hogeschool en is erkend als extern belastingconsulent. Hij startte in 1991 zijn carrière bij PwC als fiscaal generalist om zich vervolgens te specialiseren in persoonlijke fiscale planning (internationale mobiliteit, bezoldigingen van kaderleden en bestuurders, partnerships en participatieplannen). Christiaan Moeskops wordt regelmatig aangehaald in de pers wanneer het gaat om belastingvriendelijke bezoldigingstechnieken, de regelgeving aangaande de bezoldigingen van kaderleden en bestuurders en einde loopbaan planning.
 

Reacties

Voeg een reactie toe

Om misbruik te vermijden, verschijnt uw reactie pas na goedkeuring. Nog even geduld.

Velden met een * zijn verplicht. Het e-mail adres wordt niet online getoond.